Viešųjų pirkimų ataskaita

kkkmm

Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla

 

Viešųjų pirkimų ataskaita

 

pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu

 

I. Ataskaitiniai kalendoriniai metai                      2011

 

II. Perkančiosios organizacijos tipo kodas          4

 

III. Mažos vertės pirkimai

Bendra visų sudarytų sutarčių apimtis

kk

Pirkimo objekto rūšis

Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)

Bendras pirkimų skaičius

Prekės

57972,64

45

Paslaugos

21943,51

27

Darbai

2964,50

1


Iš viso

82880,65

73

bb

 

Apklausa

Mokyklos garbė 2017

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis